Màn nhựa PVC ngăn tia lửa hàn

Màn nhựa PVC ngăn tia lửa hàn

0 đ

Một trong số rất nhiều ứng dụng của màn nhựa PVC  là ngăn tia lửa hàn, ngăn hồ quang điện, phân chia khu vực máy cắt, máy hàn xì.... Tại các khu vực thi công, gia công, chế tác, cắt hàn...màn nhựa pvc ngăn tia lửa hàn có tác dụng ngăn tia hàn, bảo vệ công nhân và làm giảm tiếng ồn, bảo vệ mọi người xung quanh, ngăn tia lửa phôi cắt không bắn ra ngoài môi trường khác.