Vách ngăn màn nhựa PVC Mềm

Vách ngăn màn nhựa PVC Mềm

0 đ

Vách ngăn nhựa PVC mềm Là dãy ngăn trong suốt nhằm phân cách các khu vực trong nhà máy, xưởng sản xuất công nghiệp, dịch vụ công cộng,…